Şirket İçi Eğitimler

Verimlilik bir şirket için en vazgeçilmez unsurlardan biridir. Güçlü motivasyon ve yüksek enerjide üretken çalışanlar ile yol almanızı sağlar. Günümüzde şirketler eğitimin önemini kavradıkları için artık personel eğitimlerine de gereken yatırımı yapmaktadırlar. Yeni nesil patronlar kurum kültürü ve personel motivasyonuna gereken önemi vermekteler. Peki şirket içi eğitimlerin başka ne gibi yararları var? Bunlara beraber bakalım.

 Personel İletişimi

Eğitimlerin bilinen en belirgin yararlarından biri çalışanların kaynaşması. Personelin yakın ilişki içerisinde olması birbirlerini daha iyi tanımalarına ve iş yaşamı dışında da paylaşımda bulunmalarına olanak sağlar. Bu daha sağlıklı bir iletişim ortamının doğmasının yanında iş motivasyonu ve verimliliğe de doğrudan katkı sağlayacaktır. Eğitimlerde oluşan sosyal paylaşım alanları personel iletişimin kurulması ve sürdürülmesinde katalizör etkisi yapacaktır. Sadece çalışanlar arasında değil yöneticilerle de istenilen ilişkilerin kurulmasına ciddi katkılar sağlayacaktır.

 Motivasyon

İş ortamının dışında yaşanan paylaşımlar kalıcılığı yüksek sosyal ilişkilere temel hazırlar. Rahat ortamlarda gerçekleşen spontan ilişkiler stresin azalmasına ve buna bağlı olarak motivasyonun artmasına doğrudan katkı sağlar.  Yüksek motivasyonlu personel demek, daha fazla verimlilik ve şirketler açısından daha fazla karlılık demektir.

Süspansiyon Etkisi

Kurumsal eğitimler, personel arası iletişimin güçlemesine katkı sağladığı için departman içi yada departmanlar arası çatışmaların yaşanmasının önüne geçecek, iletişimi güçlendirerek daha uzlaşmacı ve sonuç odaklı bir çalışma ortamının doğmasına katkı sağlayacaktır. Yapılan pek çok araştırma sonucu da göstermektedir ki kurum içi anlaşmazlık ve problemlerin büyük bir kısmı iletişim kaynaklı ortaya çıkmaktadır. Eğitimler mevcut problemleri gidermek ve yenilerinin çıkmasını engelleyici etkiye sahiptir.

Anlayış Geliştirmek

İş yaşamı dışında personelin kendine ait bir yaşantısının olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Çalışan personelin özel yaşamlarında nelerle baş başa kaldıklarını bilmeyen yöneticiler ve iş arkadaşları empati becerisinden yoksun olarak değerlendirme yapacaklardır.  Bu yüzden kurum içi tüm paydaşların empati becerisini kazanmaları ve buna bağlı bir anlayış geliştirmeleri önemlidir.  Şirket içi eğitimler empati becerisinin kazanılmasına ve karşılıklı anlayış geliştirilmesine katkı sağlar.

Personel Gelişimi

Şirket içi eğitimler sayesinde çalışanlar mesleki bilgi, beceri ve donanımlarını arttırarak bakış açılarını zenginleştirirler. Olaylara farklı açılardan bakabilme becerileri kurumsal zenginliğin oluşmasına ve çalışanların fikrini ifade edebileceği özgür çalışma ortamlarının oluşmasına katkı sunar. Bu zenginlik farklı olaylar karşısında çalışanların istendik olarak yeni ve orijinal çözümler üretmelerine imkan sağlayacaktır.

 Kurumsal Aidiyet

Aynı çatı altında çalışan kişilerin aynı hedefe doğru yürüdüklerini bilmeleri önemlidir. Ortak bir amaç etrafında çalıştıkları kurumları daha iyi tanıyan çalışanlar, kurumlarına karşı aidiyet duygusu beslemeye başlarlar.  Personel eğitimleri çalışanlara bu takımın vazgeçilmez elemanlarından birisi olduğunu hissettireceği için aidiyet duygusuna  katkı sağlarlar. Aidiyet duygusu önemli bir motivasyon kaynağıdır.

 

Related Posts
Leave a Reply