Personel Eğitimine Neden Gerek Var?

Motivasyon insan davranışlarını etkileyen, yönlendiren ve davranışa neden olan en önemli etkenler arasındadır.  Günümüze kadar motivasyonla ilgili olarak günümüze kadar çok sayıda araştırma yapılmış ve çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. İş hayatındaki önemli konulardan diğeri de elbette ki çalışan verimliliğidir. Bu noktada motivasyon ve iş verimliliğini en fazla etkileyen ve gelişim sağlayan konu elbetteki personel eğitimidir.

Büyük ve çok uluslu şirketlerde, kurumsal kimliğini tamamlayan firmalarda  çalışanlar işe başlamadan önce yapacağı işin niteliğine göre farklı  eğitimlere tabi tutulurlar. Bu eğitimlerde nelere dikkat etmesi gerektiği, nasıl davranacağı, müşteriyle diyalogları vb. konulard gerekli donanımın kazandırılması hedeflenir.

Bu eğitimler ile tecrübesizlikten kaynaklanan hataların en aza indirilmesi yada ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Gerçekleştirilen bu eğitimler ile personel görevi hakkında detaylı bilgiye sahip olmanın yanında korku ve endişelerini de  gidermiş olur. Elbette ki bu eğitimlerin firmalar açısından belirli maliyetleri vardır ancak  verimlilik ve kazanç açısından değerlendirildiğinde bu maliyetler firmalara orta ve uzun vade de karlılık sağlamaktadır.

Personel eğitiminin kaçınılmaz olduğunu bilen ve ciddi eğitim programları ile personelini her zaman destekleyen firmaların yanında, bu işe önem vermeyen ve bunu mali bir külfet olarak değerlendiren birçok firmada sektörde yer almaktadır. Eğitime bütçe ayırmayı gereksiz gören, personeline yatırım yapmaktan kaçınan firmaların gözden kaçırdıkları birkaç husustan bahsetmekte yarar var.


1)  Personel eğitiminden kaçınan firmalarda eğitimsiz çalışanlar her zaman daha fazla maliyetlidir. Görev alanında yapacağı hataların bedeli çoğu kere eğitim maliyetlerinin de üzerinde olmaktadır. Bazen maddi olarak telafi edilemeyecek hatalarla da karşılaşmak her zaman için riskler arasında yer almaktadır.

 2)
  Gelişen teknoloji ve beraberinde getirdiği yenilikler sizleri rakipleriniz karşısında geri plana düşürebilir. Bu sebeple her zaman güçlü olmanız ve yeniliklere ve değişime açık olmanız gerekmektedir.  Çalışanlarınıza eğitim vererek onları rakipleriniz karşısında daha donanımlı ve yeni gelişmelerden haberdar bir şekilde tutmanız gerekmekte. Aksi takdirde yeni fikir ve gelişmelerden uzak kalarak rakiplerinizin gerisine düşmeniz kaçınılmaz olacaktır.


3) Her personelin geleceğe dair hedefleri ve buna bağlı olarak da dönem dönem belirsizlikleri vardır. Personel eğitimine önem firmalar da  çalışanlar görevlerini ve firmalarını daha fazla sahiplenirler. Eğitim veren firma personeline benim gelecek planlarımda sen varsın mesajını vererek motivasyona katkı sağlar, personelin zihnindeki belirsizlikleri giderir.

İş hayatında her gün ortaya çıkan yenilikler ve teknolojik gelişmeler ne kadar önemli olursa olsun işletmeleri başarıya ulaştıran temel unsur insandır. İnsan kaynağını nasıl değerlendirirseniz elde edeceğiniz verim ve karlılık da buna bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.   Personelinize sahip çıkıp onlara emek verip, gelişimlerine katkı sağladığınız sürece firmanızın geleceğine katkı yapmış olursunuz.

Sizlere önerimiz personel eğitiminin iş hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunun bilincinde olun ve kendi geleceğiniz için eğitime yatırım yapmaktan kaçınmayın. Bu sayede sürekli dışarıdan kalifiye adam aramak zorunda kalmazsınız. Kendi kadrolarınızı kendiniz yetiştirir,  daha hızlı gelişme gösterirsiniz.

 

Related Posts
Leave a Reply