Nasıl Değerlendiriyoruz?

Nedir ?

Şirketleri, kurumları ve kuruluşları klasik değerlendirme yöntemlerinden farklı olarak çok yönlü olarak değerlendiren, yöneticinin ya da yöneticilerin, personelin (astların, üstlerin, müşterilerin), tedarikçilerin görüşlerinden yararlanarak şirketleri bütün paydaşlarını da dahil ederek olabildiğince geniş değerlendiren ve buna bağlı olarak önemli ve ayrıntılı raporlar sunan sistemin genel adıdır.

Performans Değerlendirme Tekniği Hangi Amaçlar Dahilinde Kullanılabilir?

Şirketlerin, şirket çalışanlarının oldukça kapsamlı bir değerlendirme sonrasında güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkararak bireysel ve şirketsel gelişimin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.

Güvenilir Bir Yöntem midir?

Şirket içinde farklı dinamikleri ortaya çıkarması ve ayrıntılı bir değerlendirme yöntemi olmasından hareketle oldukça sağlıklı sonuçlar veren bir yöntemdir.

Nasıl Uygulanır?

PADEM Psikoloji sektörel farklılıkları göz önünde bulundurarak ihtiyaca yönelik geliştirdiği faklı değerlendirme araçları ve ölçekler yardımı ile ön değerlendirme işlemini tamamlar. Bu süreçte bireyler online olarak değerlendirilir. Çalışılacak şirkete ait bir ana panel açılır ve bütün işlemler açılan panelde web tabanlı değerlendirme yazılımı aracılığı ile yürütülür.

 • Değerlendirilmesi istenen kişi ve kişiler şirketlerden alınan bilgi dahilinde toplu olarak sisteme aktarılır.
 • Anket ve tutum ölçerler mail ve sms kanalıyla değerlendirme yapacak olan bireylerin telefonlarına ve mail adreslerine ulaştırılır.
 • Sistem, bireylerin bilgilerinin toplu olarak girilmesinin ardından otomatik olarak her bireye ait birer kullanıcı adı ve şifresi oluşturur.
 • Her birey kendine ait kullanıcı adını ve şifresini bilmekte ve bu bilgiler aracılığı ile panele erişim sağlamaktadır.
 • Çalışılan şirketin üst yöneticisi bütün bireylere ait raporlara ve detaylarına adına açılan ana panel aracılığı ile ulaşabilir.
 • Doldurulmayan anketler için hatırlatma maili ve sms i gönderilerek sistemin hızlı ve sağlıklı işlemesi sağlanır.
 • Bütün işlemlerin onlıne olarak gerçekleştirilmesi manuel yapılan değerlendirmelere göre datanın çok çabuk elde edilmesine ve daha sağlıklı sonuç vermesine katkıda bulunmaktadır.
 • Değerlendirmeye katılan bireyler resmi sonuçları değerlendirme toplantısı sonrasında temin edebileceklerdir.

Bize Hangi Verileri Verir ?

Bu değerlendirme bize şirketi oluşturan paydaşlarla ilgili;

 • Takım Ruhu,
 • Güvenilirlik,
 • Kendini Geliştirme,
 • Liderlik,
 • Etkileme,
 • Gurur,
 • Performans Liderliği,
 • Saygı,
 • Sonuç Odaklılık
 • Planlama,
 • Vizyon ve Gelişim Liderliği,
 • İletişim,
 • Mesleki Yeterlilik, konularında ayrıntılı bilgiler sunmaktadır.

 Performans Değerlendirme Tekniğinin Faydası Nedir?

 • Bu değerlendirmelerin ardından bireylere ve şirketin genel yapısına dair puanlar ortaya çıkmaktadır. Elde edilen veriler ışığında şirketlerin ve şirketleri oluşturan bireylerin güçlü ve zayıf yönleri belirlenebilmektedir.
 • Yapılan değerlendirme sonuçlarına şirketlerin yeni stratejik planları oluşturulabileceği gibi, belirlenen zayıf alanlarını güçlendirmeye yönelik planlı çalışmalar yapılması mümkün hale gelecektir.
 • Yürütülecek bu çalışmaların en temel unsurlarından birisi de şüphesiz eğitim faaliyetleri olarak karşımıza çıkacaktır…