Çalışma Yöntemimiz

Eğitim Faaliyetleri

Psikologların mezuniyet sonrası mesleki gelişimlerini destekleyen çeşitli mesleki eğitimler ve süpervizyon uygulamaları PADEM organizasyonları aracılığı ile ruh sağlığı uzmanları ile buluşmaktadır. PADEM Psikoloji çeşitli eğitimler yoluyla açıldığı günden bugüne 3000 den fazla ruh sağlığı profesyoneline sertifikalı eğitimler vermiştir.

Kurulduğu günden bu yana pek çok kamu kurum ve kuruluşuna mesleki eğitimler gerçekleştiren PADEM Psikoloji gelen yoğun talepler üzerine meslek elemanlarına yönelik vermiş olduğu eğitimlerin yanında özel şirket, fabrika ve kurumlara da farklı konularda eğitimler vermektedir.

PADEM’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumların eğitim ihtiyaçları sektörel bazda değerlendirilerek birey ve kurumların ihtiyaç duyduğu eğitim hizmetlerini kişilere ve kurumlara özgü olarak yapılandırarak nokta atışı eğitim hizmetleri sunmaktadır.

PADEM Web Tabanlı Değerlendirme Sistemi

PADEM Psikoloji geliştirdiği online web tabanlı çalışan bir yazılım aracılığı ile çeşitli şirketlerin, vakıfların, üniversitelerin, okulların ve bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini kurum ve birey bazında tespit etmektedir. Online tabanlı yazılım aracılığı gerçekleştirilen değerlendirme sonrası raporlamalar sistem tarafından otomatik olarak düzenlenmekte bu da değerlendirmenin objektifliğini arttırmaktadır. Değerlendirmede kullanılan testler ve tutum ölçerler uzman psikologlar tarafından geliştirilmiş, geçerliliği ve güvenilirliği yüksek olan testlerdir.

Web Tabanlı Onlıne Değerlendirme Sistemi ile sektörel bazda nokta atışı tespitler yapılabilmekte, kurumların ve bireylerin güçlü ve zayıf yönleri tespit edilerek, ihtiyaç duyulan alanlar baz alınarak yapılandırılmış kurumsal eğitim hizmetleri sunulmaktadır.​

Bireylerin ve kurumların aşağıdaki alanlarına yönelik değerlendirmeler yapılmaktadır.

Yöneticiler İçin Değerlendirilen Özellikler

 • Şirket yöneticilerin yönetme kapasiteleri ve liderlik becerileri.
 • Çalışanların liderden memnuniyet düzeyleri.
 • Etkili yönetme sanatı ve liderlik.
 • Yaratıcı düşünme becerileri ve yaratıcı düşünme becerilerini iş hayatında etkili kullanma.
 • Çalışanlara pazarlama ve satış motivasyonu kazandırma
 • Etkili iletişim becerileri kullanma gücü.
 • Çalışanların ve kendisinin kendini gerçekleştirme kavramına bakış açısı ve katkısı.
 • Çalışanları motive etme gücü.
 • Zamanını verimli yönetme becerisi.
 • Çalışanların yanlış kodlamalarını okuma becerisi.
 • Çalışanları için girişkenlik becerisi kazandırma yetkinliği.
 • Zihinsel programlama ve kodlama becerisi.
 • Kaygı ve stres yönetimi
 • Şirket kültürü oluşturulma ve geliştirilmede etkisi ve başarısı.
 • Şirketin kurumsallaşmasına sunduğu katkı.
 • Takım çalışmasını kurma ve yönetme becerisi
 • Çalışanların iş tatmini ve verimliliğini arttırmada katkısı.

Çalışanlar Açısından Değerlendirme Kriterleri

 • Çalışanların lider & liderlerden memnuniyet düzeyleri.
 • Yaratıcı düşünme becerilerini iş hayatında etkili kullanabilme.
 • Doğru motivasyon becerisi geliştirme ve kullanma.
 • Etkili pazarlama ve satış motivasyonu
 • Etkili iletişim becerileri kullanma gücü
 • İş yaşamında kişisel verimlilik
 • Kendini gerçekleştirme kavramına bakış açısı ve katkısı.
 • İş motivasyonu.
 • Zamanını verimli kullanma becerisi.
 • Girişkenlik becerilerinin değerlendirilmesi.
 • Zihinsel programlama ve kodlama becerisi
 • Yanlış kodlamaları yeniden yapılandırma becerisi.
 • Kaygı ve stres yönetim becerisi
 • Şirket kültürünü kabullenme ve uyum becerisi.
 • Şirketin geleneklerini değerlendirme ve uyum.
 • Takım çalışmasına uyum becerisi.
 • İş tatmini ve verimliliği.