Eğitimciler

Prof. Dr. Perin YOLAÇ master ve doktora eğitimini Hacettepe Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır.  1972’de tamamladığı master eğitimi “davranışçı ekol” temellidir.  Doktora eğitimini 1978’de tamamlayan, Dr. YOLAÇ davranışçı ekolde teorik ve uygulamalı eğitim alan ve bu ekolde uzmanlaşan bir terapist olarak Hacettepe Psikiyatri Bölümünde önceleri yarı zamanlı daha sonra tam zamanlı olarak hizmet vermiştir.  Eğitimini master ve...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunudur. Aynı bölümde klinik psikoloji yüksek lisansını tamamlamış ve doktor unvanını almıştır. 2002-2012 yılları arasında ODTÜ Psikoloji Bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmıştır. Stres, kaygı, depresyon, afet psikolojisi, mutluluk gibi konularda bir çok kongre bildirisi makale ve kitapları bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı, MEB, Emniyet Müdürlükleri, Adalet Akademisi ve benzeri kurumlara stres,...
İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Klinik Psikoloji Master programını, 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde de Doktora programını tamamlamıştır. Master programı sürecinde” Suç işlemiş ve Şizofreni Tanısı Almış Kişilerin Suç Tipleri, Suç İşleyiş Biçimleri, Kişilik Özellikleri” konulu, doktora programı sürecinde ise “Boşanma Sürecindeki Çiftlerin Evlilik İçi Çatışma...
Lisans eğitimini Trakya Üniversitesi eğitim fakültesinde, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim alanında tamamladı. Farklılaştırılmış öğretim, eğitimde bireysel farklılıklar, kültürlerarası duyarlılık ve etnik merkeziyetçilik, öğretim programlarını değerlendirme, eğitimde teknoloji entegrasyonu konularında yayımlanmış bir çok kongre bildirisi ve makaleleri bulunmaktadır. Bilim ve Sanat Merkezleri uyum ve destek eğitim programları...
Lisans eğitimini Boğaziçi üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünde tamamladıktan sonra Klinik Psikoloji Uzmanlık eğitimini (MA, Yüksek Lisans) Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlı Psikoterapi kuramı alt yapısı üzerine yapmıştır. İkinci uzmanlığını (MSc, Yüksek Lisans), Walden Üniversitesi, Minneapolis, USA’de yine Klinik Psikoloji üzerine yapmıştır. Aynı üniversitede, Klinik Psikoloji üzerine yapmakta olduğu doktora programını entegratif terapi yaklaşımları alt yapısı üzerine Walden...
Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü lisans mezunudur. Uzmanlık eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji bölümün de master yaparak tamamladı. Son yıllarda gittikçe önem kazanan psikoterapi ekollerinden Bilişsel Terapi Eğitimini Prof. Dr. Perin YOLAÇ’tan ve ISST (International Society Of Schema Society) tarafından onaylı Şema Terapi Eğitim ve süpervizyonlarını Psikiyatrist H. Alp KARAOSMANOĞLU’ndan aldı....
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans mezunudur. Uzmanlık eğitimini Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi alanında tamamladı. Akademik eğitimini farklı dönemlerde almış olduğu dans ve tiyatro eğitimleri ile zenginleştirerek vermiş olduğu atölye çalışmalarında kullanmaktadır. Son dönemde önem kazanan özellikle özel yetenek alanında 2000 den fazla eğitimciye eğitim ve seminerler vermiştir. Yaratıcılık ve takım çalışmasına yönelik...
Lisans eğitimlerini Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Kamu Yönetimi Bölümlerinde, Uzmanlık eğitimini ise İşletme Yönetiminde tamamlamış olup ayrıca İstanbul Üniversitesinden Evlilik ve Aile Danışmanı unvanını almıştır. 2009 yılından bu yana çeşitli kurum ve kuruluşlarda duygusal zeka, kişiler arası ilişkilerde duygu yönetimi, ailede duygu yönetimi, ailede liderlik, proaktif birey, proaktif aile, proaktif şirket, etkili takım çalışması,...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından, Türkiye’nin ilk özel psikiyatri hastanesi olan Boylam Psikiyatri Hastanesinde 144 saatlik ‘Klinik Uygulamalı Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimini tamamladı. İki yıl boyunca özel bir kurumda çocuk-ergen ve ailelere psikolojik danışmanlık anlamında hizmet verdi. 2013 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü – London Brief işbirliği ile düzenlenen ve ChrisIveson tarafından...
Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlamasının ardından, uzmanlığını tüketici nörobilimi üzerine yapma kararı aldı. Halen Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Yüksek Lisans programında eğitimine devam etmektedir. Tüketici satın alma davranışları, nörobilim ve pazarlama üzerine lisans eğitimi süresince yapmaya başladığı çalışmalar sonucu bu alanda ilerlemek konusunda kararlı olmasının yanı sıra, sektörde uzmanlığı ile ilgili alanlarda çalışmaya devam...