Stresle Başa Çıkma ve Öfke Yönetimi
Stres ve öfke hayatımızda var olması gereken iki duygudur. Fakat stresi ve öfkeyi iyi yönetmek önemlidir. Ancak çocuklar stresli olduklarını anlayamaz bunu sözcüklere dökemezler. Bu sebeple davranış değişiklikleri ortaya çıkar. Genelde bu olumsuz davranış değişikliklerinden çocukların stres altında olduğu anlaşılır. Çocuk ve ergenlerde stres ve öfkenin olumsuz davranış şekilleri ile dışarı çıkmasından ziyade öfkelerini daha...
Sınav Kaygısıyla Nasıl Başa Çıkılır?
Sınav kaygısı, öğrencinin gereklilikleri yerine getirmiş veya getirmemiş olmasına bakmaksızın sınava karşı duyulan bir endişedir. Bunun devamı olarak da sınav sonucuna karşı olumsuz bir takım hayallerin kurulması durumu vardır. Sınav kaygısı sonucu kişinin yaşamını ve akademik performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Böylece öğrencilerin olumsuz düşüncelere inanmasına ve yoğun fiziksel belirtiler yaşamasına neden olmaktadır. Eğitimin Amacı Eğitimde...
Aktif ve Etkili Öğretim Yöntemleri
Belli bir amaç için öğrenmenin başlatılması, yönlendirilmesi, kolaylaştırılması ve gerçekleştirilmesi süreci öğretim olarak tanımlanabilir. Öğrenme etkinliği, öğretmenin bir sonucu olan kişisel bir üründür. Öğretme konusu birçok teknik, strateji ve yöntem süreçlerini kapsar. Bu stratejileri ve yöntemleri öğrencilere göre kurup, uygulamak ise Aktif ve Etkili Öğretim Yöntemleri başlığı altında incelenmektedir. Eğitimin Amacı Planlamış olduğumuz eğitimin amacı...
Ergenlik Dönemi Gelişim Özellikleri
Ergenlik dönemi her bireyde farklı zamanlarda yaşanabilmektedir. Eğer gelişimsel bir sorun yok ise bu farklılıklar 1-2 yıl oynayabilmektedir. Ergenlik kızların erkeklere göre daha önce ulaşıp, sonlandırdığı bir dönemdir. Gelişimin en hızlı basamaklarından birisi olan ergenlik dönemi, sadece fiziksel gelişimin yanında bambaşka bir zihinsel dünyanın da temelini atmaktadır. Bu dönemde birçok aile, eş, arkadaş ve özellikle...
Sınıf Yönetimi
Sınıf yönetimi, sınıfta etkili bir öğrenme-öğretme sürecinin gerçekleşebilmesi ve sonuçta beklenen eğitsel başarıya ulaşılabilmesi için, öğretmen tarafından gerekli ortam ve koşulların hazırlanması ve sürdürülmesini ifade eder. Bu eğitim ile sizlere sınıf yönetimi hakkında sizlere kolaylık sağlayacak bazı yollar ve teknikler önererek üstesinden nasıl gelebileceğinizi anlatıyoruz. Eğitimin Amacı Öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları durumlarda, eğitim ortamlarını olumlu kılmak...
Yaş Dönemlerine Göre Gelişim Özellikleri
İnsan hayatının her döneminde farklı bir gelişim özelliği kazanmaktadır. Özellikle ergenliğe kadar olan kısımda bu kazanımlar çok yoğun bir şekilde bulunmaktadır. Çocukların yaşlarını iyi takip edip, içinde bulundukları yaşın gerekliliklerini iyi bilmek gerekmektedir. Onlardan içinde bulunmadıkları bir gelişim döneminin özelliklerini kullanmasını istemek, bu tarz beklentilerde bulunmak herkesi olumsuz etkileyebilmektedir. Eğitimin Amacı Eğitimin temel amacı öğretmenlere...
Olumlu Okul Ortamı Yaratma
Eğitimde istenen çalışmanın elde edilebilmesi için, olumlu bir sınıf ortamının yaratılması gerekir. Olumsuz öğrenci davranışlarının az olduğu, olmadığı ya da bu sorunların kısa sürede çözüldüğü sınıflarda öğrenciler dikkatlerini derse yöneltebilir ve kendilerini daha rahat ve güvende hissedebilirler. Olumlu bir sınıf ortamı yaratmak için başta öğretmenlere görev düşmektedir. Öğretmenlerin sınıf kurallarını netleştirmesi ve istenmeyen davranışların kontrolünü...
Zorbalığı Önleme ve Müdahale Etme
Zorbalık, bir grubun ya da bir kişinin başka bir grup ya da kişiye sözel, sosyal, duygusal, fiziksel güç kullanması, şiddet uygulaması olarak tanımlanabilir. Çocukların uyguladıkları bu zorbaca davranışlardan bazıları, şiddet, dalga geçme, lakap takma, bir çocuğun görünüşü ya da davranışları hakkında olumsuz sözler söylemek, dışlamak vb. Bu davranışlar çok daha büyük ve yıkıcı davranışlara kadar...
Okulda “Zor Çocuklar” ile İletişim Kurma
Bazı insanların karakterleri veya mizaçları farklı olabilir, hele de söz konusu çocuklar olduğu zaman. Öğrenciler bu farklılıklar ve bazı durumlar sonucunda “Zor Çocuk” sınıflandırmasına girebilmektedir. Bu çocukların diğerleriyle olan ilişkileri genel anlamda sorunlu, öğretmenleriyle arasında iyi bir uyum yok, derslerinde de yeteri kadar başarılı değildir. Bu durum adeta bir zincir gibi diğer olayları takip etmektedir....
Verimli Ders Çalışma ve Motivasyon
Verimli çalışma kavramı oturup saatlerce efor sarf etmekten ziyade hem zamandan hem enerjiden tasarruf ederek, iş yükünü azaltarak öğrenme kapasitesini ve öğrenen veri birimini arttırmaktır. Her öğrencinin farklı bir karakteri, yapısı ve kapasitesi vardır. Bunun sonucunda her öğrencinin verimli ders çalışması ve ders çalışma konusuna motivasyonu farklı şekillerde gerçekleşebilir. Verimli çalışmanın en temel yolu öğrencinin...